Praktische info

Ons team

alle leerlingen 5

Dit zijn alle leerlingen van onze school.

Meer over 'Ons team'

School- & gymtijden

het bloembed van de klok

SCHOOLTIJDEN

Groep 1/2
Maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 8.30-11.45 uur
Woensdagmorgen 8.30-12.00 uur
Maandagmiddag vrij
Dinsdag- en donderdagmiddag 13.15-15.30 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdagmiddag vrij

Om 8.20 uur gaat de deur open voor de kleuters en om 8.30 uur beginnen we met ons...

Meer over 'School- & gymtijden'

Vakanties & vrije (mid)dagen 2016-2017

Vakantie

Vakanties & vrije (mid)dagen 2016/2017

Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 21 juli 2017

Zes weken zomervakantie maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017

 

Vakanties & vrije (mid)dagen 2017/2018

Floralia Vrijdagmiddag 13 oktober 2017

Herfstvakantie Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017

Gearhing...

Meer over 'Vakanties & vrije (mid)dagen 2016-2017'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

calimero gif

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Ingrid Kram is te bereiken via:
0517 - 531818
utskoat@gearhing.net

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit inschrijfformulier (inclusief de...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Tussenschoolse opvang

Broodbak

OVERBLIJVEN
Kids First COP groep verzorgt de tussenschoolse opvang voor de leerlingen van De Utskoat en De Bonkelder.

Voor informatie
planning@kidsfirst.nl
www.kidsfirst.nl
088 - 0350400

Alle kinderen kunnen samen tussen de middag hun boterham eten, met elkaar spelen en andere gezamenlijke...

Meer over 'Tussenschoolse opvang'

Schoolgids 2016-2017 onderwijsteam 3

Voorkant schoolgids 2016 2017

Hier vindt u de

Meer over 'Schoolgids 2016-2017 onderwijsteam 3'

Onze schoolafspraken

Op onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER HOUDEN WIJ ONS ALLEMAAL AAN!

Meer over 'Onze schoolafspraken'

De organisatie van ons onderwijsteam

intermediair floowgroup

De Utskoat is een onderdeel van een van de zeven onderwijsteam binnen stichting Gearhing. Met It Leech in Pingjum, De Opslach in Arum en De Populier in Makkum vormen we onderwijsteam 3.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing....

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'