School- & gymtijden

het bloembed van de klok

SCHOOLTIJDEN

Groep 1/2
Maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 8.30-11.45 uur
Woensdagmorgen 8.30-12.00 uur
Maandagmiddag vrij
Dinsdag- en donderdagmiddag 13.15-15.30 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdagmiddag vrij

Om 8.20 uur gaat de deur open voor de kleuters en om 8.30 uur beginnen we met ons ochtendprogramma. 's Middags beginnen de lessen om 13.15 uur. De deur gaat dan om 13.05 uur open.

Groep 3/4
Maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 8.30-11.45 uur
Woensdagmorgen 8.30-12.00 uur
Maandag, dinsdag- en donderdagmiddag 13.15-15.30 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8
Maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 8.30-11.45 uur
Woensdagmorgen 8.30-12.00 uur
Maandag, dinsdag- en donderdag- en vrijdagmiddag 13.15-15.30 uur
Woensdagmiddag vrij

Op tijd beginnen
We willen 's morgens en 's middags meteen met de lessen beginnen. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school zijn. We verwachten van ouders hierin een actieve rol. Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Schooltijden Utskoat sportplaatje

GYMTIJDEN

Maandagmiddag
13.15-14.00 uur       groep 5/6
14.00-14.45 uur       groep 3/4              
14.45-15.30 uur       groep 7/8      
        

Donderdagmiddag
13.15-14.00 uur       groep 3/4
14.00-14.45 uur       groep 5/6
14.45-15.30 uur       groep 7/8