Floralia “Beestenbende!”

  • 04 oktober 2019
Image00057

Op vrijdag 4 oktober werd het jaarlijkse Floraliafeest op basisschool de Utskoat gevierd met als thema “Beestenbende!” Niemand minder dan bioloog Freek Vonk -in Witmarsum e.o. beter bekend als Menno de Vries- opende het feest op het schoolplein en vervolgens zongen alle kinderen van De Utskoat het lied “Ik en mijn beessie” van Kinderen voor Kinderen.

Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. In de lokalen waren verschillende spelletjes te doen, waaronder touwtje-trek, grabbelen, ezeltje prik en eendjes vangen. Kinderen konden hun nagels laten lakken door oud-leerlingen van de school of zich laten schminken. In de patio was een fototentoonstelling te bewonderen, waarbij kinderen met hun lievelingsdier of knuffel op de foto stonden. Het speellokaal was omgetoverd tot het rijk van de dieren. In deze jungle waren vragenspelletjes te doen, zoals “welke vacht hoort bij welk dier”, “welke poep hoort bij welk dier” en “Raad het aantal konijnenkeutels in deze pot”. Buiten konden de jongste kinderen een ritje maken op een pony en zelf hun eigen drankje “melken” uit een limonadekoe of -geit.

’s Morgens hadden groep 3 tot en met 8 op school bloemstukjes gemaakt. Deze waren tentoongesteld in het handenarbeidlokaal, samen met de planten die alle kinderen thuis hadden opgekweekt. Deze planten en bloemstukjes zijn beoordeeld door een jury, Anneke Sinnema en Nynke de Vries. Degenen die de mooiste bloemstukjes hadden gemaakt en hun planten het best hadden verzorgd, ontvingen een medaille.

Kinderen mogen altijd verkleed naar het Floraliafeest komen. Voor de jongen en het meisje die het mooist verkleed waren, was er een prijs.

In het eetcafé konden bezoekers genieten van een hapje en een drankje, zoals lekkere zelfgemaakte taarten, soep, snert, broodjes en verschillende zelfgemaakte zoete en hartige creaties. We willen alle ouders en sponsors ook weer bedanken voor alle lekkernijen dit jaar!

Tijdens het feest was er een draaiend rad, waarbij weer prachtige prijzen te winnen waren! Dit waren prijzen voor volwassenen, speelgoed en spelletjes voor kinderen en een aantal prijzen in de vorm van een tegoedbon, workshop of clinic. Alle prijzen zijn aangeboden door onderstaande bedrijven en particulieren in Witmarsum en omstreken. Ook hiervoor weer hartelijk bedankt!

Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het hele team van De Utskoat en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet vóór en tijdens het gezellige feest! Op de website zijn foto’s van het feest te zien, gemaakt door Truida Sluiman. We hopen dat u volgend jaar ook weer aanwezig zult zijn tijdens de Floralia!

De Floraliacommissie

De Floralia van 2019 werd mede mogelijk gemaakt door:
Imker D.J. Zeinstra, Klusbedrijf Chuck Baarda, Elgersma Rijwielen, Groencentrum Witmarsum, Poiesz, G.J. De Boer Transport, Visboer Schinkel, Pedicure Griet Sieswerda, Sprikkeurs, Loods 15, Ter Stal, Kapsalon Up To Date, Jeu de Boulesvereniging, Petra Bloemsma, Tennisvereniging Witmarsum, Woon- zorgcentrum Aylvastate, De Gekroonde Roskam, JPW Handelsonderneming, Camping Mounewetter, JK Atractieverhuur, Mechanisatiebedrijf D. Kuipers, Intersport de Leeuw, Loopgroep Witmarsum, VOF Melkveehouderij van Balen, Kapsalon Amarant, Zeedesign, Danny Ross Schilderwerken, Mevrouw de Molenaar, Veenstra Sails, Beuker Events, Smit Publicaties, Aardappelhandel Tolsma, Visgroothandel Attema, Pier de Hovenier, Hippe Fûgel, Mts. J.A. & M. de Vries, Enno Hofstra, Bakkerij de Schiffart, VOF LMBW, Shiatsupraktijk Henriëtte, Marco Menage, Nice Flavour, Vitens, Esther Metzlar, Pollema Zurich, Kinderen van September, ZWF Ontwerp, Prowin – Esther Bulten, Loonbedrijf Westra Arum, Carla Christina Drawings, Knip&Care-Beauty/Hair, Escaperoom Witmarsum, Wiepie Huisman, Natuurgeneeskundepraktijk Oase, Westfriese kaashandel, Agrifirm.

Foto's