Verrassing!!

  • 17 januari 2022
verrassing

Vandaag kregen we te horen dat maar liefst 70% van de ouders van onze school de tevredenheidsenquête hebben ingevuld! Daarmee heeft onze school de hoogste respons op de enquête van alle OT-noord scholen.
Wat een ouderbetrokkenheid! Bedankt daarvoor.
Als blijk van waarderingen hebben we een prachtig cadeau gekregen waar de kinderen veel plezier van zullen hebben.