Ouders

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

OUDERRAAD
De ouderraad van De Utskoat organiseert allerlei activiteiten en evenementen. Daardoor is er meer mogelijk op school, omdat het voor het team niet mogelijk is om naast de groepswerkzaamheden alle activiteiten te organiseren. De ouderraad doet regelmatig een beroep op andere ouders....

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk2

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen...

Meer over 'Medezeggenschap'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen2

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2022-2023 van onderwijsteam Noord, waarin informatie over o.a. De Utskoat te vinden is.
Meer over 'Schoolgids'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818, of voor 8.00 uur via Parro een bericht naar de groepsleerkracht van uw kind te sturen.

Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

U kunt uw kind aanmelden voor inschrijving vanaf 3 jaar.

Ingrid Kram is te bereiken via:
0517 - 531818
info.utskoat@kykscholen.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Buitenschoolse opvang

BSO

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang, buitenschoolse...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan De Utskoat als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'

Pestprotocol

Tegen alle vormen van geweld

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

  • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
  • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
  • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
  • te werken aan een goed groepsklimaat door...
Meer over 'Pestprotocol'

Plusklas Het Leerlab

Leerlab 5

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat...

Meer over 'Plusklas Het Leerlab'