Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Ellen Lageveen is verbonden aan De Utskoat als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.