Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

OUDERRAAD
De ouderraad van De Utskoat organiseert allerlei activiteiten en evenementen. Daardoor is er meer mogelijk op school, omdat het voor het team niet mogelijk is om naast de groepswerkzaamheden alle activiteiten te organiseren. De ouderraad doet regelmatig een beroep op andere ouders. Hierdoor is het voor hen mogelijk om ook actief bij de school betrokken te zijn.

Leden ouderraad

 • Tamara Ouderkerken, voorzitter
 • Klaas Riesenkamp, secretaris
 • Marijke Spoor, penningmeester
 • Brigitte Nelissen, lid
 • Aafje Dijkstra, lid
 • Anne-Marije Willems, lid
 • Froukje Fennema, lid

Algemeen mailadres: or.utskoat@gearhing.net

Loesje

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor de kosten die niet vanuit de overheid worden vergoed. Het gaat om de kosten voor onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. De jaarlijkse bijdrage is € 22,50 per kind. Vanaf het derde kind betalen ouders € 17,50 per kind.

Loesje zet daar een maar bij...

Daarnaast wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd in de kosten van de schoolreis. De jongste groepen gaan één dag op schoolreis. De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op een meerdaagse schoolreis, met twee overnachtingen.

luis 20te 20lijf

Kriebelteam
Op school worden luizenzakken gebruikt. Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Naast de controle op school is het ook belangrijk dat ouders regelmatig thuis controleren.

Het kriebelteam bestaat uit:

 • Karin Jorna
 • Esther Hofsta
 • Rieneke Weever
 • Nicole de Jong
 • Anne-Marije Willems
 • Daisy Verduyn
 • Yvonne v/d Marel
Floralia

Floralia
De Floraliacommissie organiseert ieder najaar (meestal begin oktober) het altijd gezellige Floraliafeest.

De Floraliacommissie bestaat uit:

 • Anja Hofstra
 • Tamara Ouderkerken
 • Johannes Rienstra (penningmeester)
 • Jannie Tol
 • Evelyne Graafsma