Website links voor kinderen en ouders

website met kraan

 WEBLINKS VOOR KINDEREN

Het Jeugdjournaal

Dierenbieb

Huiswerkweb

Wikipedia

De Buitendienst

Het Klokhuis

Kidsweek

Zapp

Koekeloere

Willem Wever

Huisje Boompje Beestje

Leesplein

Kinderen voor Kinderen

RekenWeb

Onlineklas

Onderwijsplaatjes

Spelling

www

WEBLINKS VOOR OUDERS

Een website over pesten:
www.pestweb.nl

Belangenorganisatie van het openbaar onderwijs:
www.voo.nl

Informatie over medezeggenschap:
www.infowms.nl

Stichting van het bevoegd gezag van de openbare basisscholen:
www.gearhing.nl

Scholen voor voortgezet onderwijs:

RSG Simon Vestdijk, Harlingen/Franeker
www.vestdijk.nl

Marne College, Bolsward
www.marnecollege.nl

Nordwin College, Sneek
www.nordwincollege.nl