Onze visie

icon visie

ONZE VISIE
Op De Utskoat zijn wij ons bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st Century Skills.

Dit betekent dat wij veel aandacht geven en waarde hechten aan:

  • De kernvakken, met de nadruk op taal en rekenen
  • Samenwerken en zelfstandig werken;Probleemoplossend vermogen;
  • ICT geletterdheid
  • Creativiteit
  • Kritisch en verantwoordelijk denken
  • Communiceren
  • Sociale en culturele vaardigheden.