Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities voor het schooljaar 2021-2022 zijn.

• De Utskoat gaat de geschiedenismethode ‘Wijzer! Geschiedenis!’ implementeren in groep 5 t/m 8. • De Parro app wordt in gebruik genomen.
• We gaan ons verdiepen/oriënteren op begrijpend lezen. Willen we een nieuwe methode of gaan we begrijpend lezen anders aanpakken.
• Teambreed wordt een cursus executieve functies gevolgd. Executieve functies worden bijvoorbeeld bij het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht gebruikt.
• De rekenmethode willen we aanvullen met meer oefenen in automatiseren. De methode ‘Met sprongen vooruit’ wordt hierbij gebruikt. Dit is een methode die o.a. gebruik maakt van bewegend leren.
• De doorgaande lijn van de taal en de schrijfmethode wordt onder de loep genomen.
• Er worden flink wat nieuwe Fryske (voor) leesboeken aangeschaft. We krijgen hier subsidie voor. Zo kunnen we van een C naar een B-profiel doorstromen.
• We gaan over op een ander leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet IEP en zegt op een meer kindvriendelijke manier te toetsen.
• Vorig schooljaar is een start gemaakt om de zorgstructuur effectief weg te zetten, zowel digitaal als in de klassenmappen. Dit gaan we verder verbeteren.