Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities voor het schooljaar 2020-2021 zijn.

• De Utskoat gaat de nieuwe technisch leesmethode 'Estafette' implementeren in de middenbouw en bovenbouw.
• Daarnaast zullen de methoden Wijzer! Aardrijkskunde en Wijzer! natuur/techniek geïmplementeerd worden in de groepen 5 t/m 8.
• De patio willen we inrichten voor techniek en programmeren.
• Vorig schooljaar zijn we gestart met de nieuwe Pluspunt rekenen. Dit schooljaar gaan we de methode anders aanbieden, zodat er meer tijd vrijkomt voor automatiseren en extra instructive.
• Vorig schooljaar is vanwege Corona tijdens thuisonderwijs o.a.voor taal digitaal gewerkt. Groep 4 gaat dit schooljaar ook op school als proef digitaal werken.
• We gaan onderzoeken om over te gaan op een ander leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet Iep en zegt op een meer kindvriendelijke manier te toetsen.
• Vorig schooljaar zijn we gestart met het aanpassen en verbeteren van de zorgstructuur. Dit schooljaar gaan we hiermee verder. Het uitzetten van leerdoelen wordt o.a. onder de loep genomen.