Praktische info

Schooltijden

kaart met spreuk hallo allemaal wat fijn dat je er bent

CONTINUROOSTER

We willen 's morgens en 's middags meteen met de lessen beginnen. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school zijn. We verwachten van ouders hierin een actieve rol. Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein.

Wanneer uw kind niet op school...

Meer over 'Schooltijden'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Vakanties & vrije dagen

gesloten
  • Start schooljaar 2021-2022: 23 augustus 2020
  • Studiedag team OT Noord: Vrijdag 10 september
  • Herfstvakantie: Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober
  • Studiemiddag OT Noord: Woensdagmiddag 17 november vanaf 12.05 uur
  • Kerstvakantie: Maandag 27 december 2020 tot en met vrijdag 7 januari...
Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818, of voor 8.00 uur via Parro een bericht naar de groepsleerkracht van uw kind te sturen.

Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

U kunt uw kind aanmelden voor inschrijving vanaf 3 jaar.

Ingrid Kram is te bereiken via:
0517 - 531818
utskoat@gearhing.net

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'

Onze schoolkalender

Kalender Utskoat2

In onze schoolkalender staan de geplande activiteiten (bekend aan het begin van het schooljaar) en verjaardagen van de leerlingen weergegeven. Voor een actuele activiteitenplanning kunt u op kalender drukken.

Meer over 'Onze schoolkalender'

Onze schoolafspraken

Op onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER HOUDEN WIJ ONS ALLEMAAL AAN!

Meer over 'Onze schoolafspraken'

De organisatie van ons onderwijsteam

OTNoord N logostempel 300 dpi

De Utskoat is een onderdeel van één van de vijf onderwijsteams binnen stichting Gearhing. De Utskoat maakt samen met 10 andere scholen uit Baard, Boazum, Easterwierrum, Itens, Pingjum, Mantgum, Weidum, Winsum, Wiuwert en Wommels deel uit van onderwijsteam OT-Noord.

Binnen een onderwijsteam...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Buitenschoolse opvang

BSO

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang, buitenschoolse...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'