Praktische info

Schooltijden

Schooltijden

OP TIJD BEGINNEN

We willen 's morgens en 's middags meteen met de lessen beginnen. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school zijn. We verwachten van ouders hierin een actieve rol. Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein.

Wanneer uw kind niet op...

Meer over 'Schooltijden'

Schoolgids onderwijsteam 3

Schoolgids tbv website

Hier vindt u de

  • schoolgids 2018-2019 van onderwijsteam 3, waar De Utskoat een onderdeel van uitmaakt.
Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 3'

Vakanties & vrije dagen

Vakantie

SCHOOLJAAR 2018/2019 

Groep 7/8 middag vrij i.v.m. kamp Dinsdagmiddag 18 juni om 12.00 uur

Vrijdagmiddag voor de Zomervakantie Vrijdagmiddag 12 juli om 12.30 uur

Zes weken zomervakantie Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Eerste schooldag schooljaar 2019/2020 Maandag 26 augustus

 

SCHOOLJAAR...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

calimero gif

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Ingrid Kram is te bereiken via:
0517 - 531818
utskoat@gearhing.net

 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'

Onze schoolafspraken

Op onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER HOUDEN WIJ ONS ALLEMAAL AAN!

Meer over 'Onze schoolafspraken'

De organisatie van ons onderwijsteam

intermediair floowgroup

De Utskoat is een onderdeel van een van de zeven onderwijsteam binnen stichting Gearhing. Met It Leech in Pingjum en De Populier in Makkum vormen we onderwijsteam 3.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Buitenschoolse opvang

BSO

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang, buitenschoolse...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'