Schooltijden

kaart met spreuk hallo allemaal wat fijn dat je er bent Schooltijden2

CONTINUROOSTER

We willen 's morgens en 's middags meteen met de lessen beginnen. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school zijn. We verwachten van ouders hierin een actieve rol. Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.