Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

U kunt uw kind aanmelden voor inschrijving vanaf 3 jaar.

Ingrid Kram is te bereiken via:
0517 - 531818
info.utskoat@kykscholen.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit