Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ontwikkelingen in dit schooljaar

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities voor het schooljaar 2022-2023 zijn.

• De schoolvisie wordt onder de loep genomen. Waar willen we over 5 jaar staan met de school? Wat wordt de komende jaren onze kapstok waar we besluiten op baseren? We willen dat de visie zichtbaar is in de school.
• We gaan ons verdiepen/oriënteren op begrijpend lezen. Willen we een nieuwe methode of gaan we begrijpend lezen anders aanpakken?
• We willen het plezier in leesonderwijs bij de leerlingen vergroten. Hiervoor gaan we o.a. de leesconsulent inzetten en het aanbod van leuke boeken vergroten.
• De rekenmethode willen we aanvullen met meer oefenen in automatiseren. De methode ‘Met sprongen vooruit’ wordt hierbij gebruikt. Dit is een methode die o.a. gebruik maakt van bewegend leren. Tevens willen we de rekenmethode beter afstemmen op de leerlingen. Hoe kunnen we de methode anders aanvliegen zonder de doorgaande lijn uit het oog te verliezen?
• We willen informatie inwinnen over aanbod en mogelijkheden op schrijfonderwijs. Gaan we kiezen voor gebonden of blokschrift?
•De methode onderbouwd voor groep 1/2 wordt nader bekeken. Hoe gaan we hier verder mee werken?
• We gaan ons oriënteren op een digitale weektaak en hiermee in de groepen experimenteren, met als doel in de loop van dit schooljaar een keuze te maken en te implementeren.
• We gaan scrummen bij organisatorische overleggen. Dit doen we 1 keer in de twee weken.