Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ontwikkelingen in dit schooljaar

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities voor het schooljaar 2023-2024 zijn.

  • De schoolvisie is vorig schooljaar onder de loep genomen. Dit schooljaar gaan we deze implementeren. Waar we willen dat de visie zichtbaar is in de school.
  • We implementeren voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip en in groep 7/8 wordt ook Blits toegevoegd. Hoe gaat dit bevallen en wat voor rol gaat Estafette hierin spelen.
  • Leesplezier vinden we heel belangrijk voor onze leerlingen. Ook dit schooljaar maken we daarom gebruik van de leesconsulent.
  • We willen informatie inwinnen over aanbod en mogelijkheden voor schrijfonderwijs. Gaan we kiezen voor gebonden of blokschrift?
  • De groepen 1 t/m 3 gaan intensief met elkaar samenwerken. We willen voor groep 3 meer beweging in het onderwijsaanbod.
  • We gaan ons oriënteren op een nieuw digitaal rapport en deze in 2024 implementeren.
  • We gaan scrummen bij organisatorische overleggen. Dit doen we om de 2 weken en dan 2 keer per week.