Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Uw kind af- of ziekmelden

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door via 0517 - 531818, of voor 8.00 uur via Parro een bericht naar de groepsleerkracht van uw kind te sturen.

Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen ouders/verzorgers dan te bellen. We vragen u dan uw kind op te komen halen. We sturen uw kind nooit zelf naar huis, ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer we geen gehoor krijgen blijft uw kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in.