Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad van De Utskoat organiseert allerlei activiteiten en evenementen. Daardoor is er meer mogelijk op school, omdat het voor het team niet mogelijk is om naast de groepswerkzaamheden alle activiteiten te organiseren. De ouderraad doet regelmatig een beroep op andere ouders. Hierdoor is het voor hen mogelijk om ook actief bij de school betrokken te zijn.

Leden ouderraad:

 • Sieuwke Gietema, voorzitter
 • Anne-Marije Willems, secretaris
 • Froukje Fennema, penningmeester
 • Yvonne Elgersma, lid
 • Aafje Dijkstra, lid
 • Aline Koopmans, lid

Algemeen e-mailadres: or.utskoat@kykscholen.nl

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Aan ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor de kosten die niet vanuit de overheid worden vergoed. Het gaat om de kosten voor onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. De jaarlijkse bijdrage is € 22,50 per kind. Vanaf het derde kind betalen ouders € 17,50 per kind.

Loesje zet daar een maar bij...

Daarnaast wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd in de kosten van de schoolreis. De jongste groepen gaan één dag op schoolreis. De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op een meerdaagse schoolreis, met twee overnachtingen.

Floralia

De Floraliacommissie organiseert ieder najaar (meestal begin oktober) het altijd gezellige Floraliafeest.

De Floraliacommissie bestaat uit:

 • Anja Hofstra
 • Tamara Ouderkerken
 • Johannes Rienstra (penningmeester)
 • Evelyne Graafsma

Kindpakket

Iets voor jou?

Eén op de acht kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ondersteuning waarvan?

Kindpakket draagt onder andere bij aan:

 • schoolreis
 • schoolspullen
 • zwemles (A diploma)
 • een fiets
 • contributies voor de sportvereniging
 • sportattributen
 • culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
 • je kan een verjaardagsbox* aanvragen (o.a. cake, traktaties voor op school) *=uitsluitend voor basisschool-leerlingen
 • zomer(spel) activiteiten

Kijk voor meer informatie op: http://www.leergeldzwf.nl